werkwijze

Werkwijze

U kan met ons contact opnemen via mail of telefoon.

In een eerste gesprek maken we kennis en proberen we zicht te krijgen op uw vraag en wie u bent. Op het einde van dit eerste gesprek, kijken we wat er verder kan. In therapie is de behandeling van belang maar ook of u zich goed voelt in het contact.

Indien zou blijken na een eerste gesprek dat u beter door iemand anders kan geholpen worden verwijzen we u graag actief door.

We werken samen met uw huisarts indien u dit wenst en/of met andere hulpverleners.

De praktijk werkt nauw samen met de huisartsengroep Groenenborg maar staat open voor iedereen

Vastgelegde afspraken kunnen tot 24 uur op voorhand kosteloos geannuleerd of verzet worden. Als u ons tijdig verwittigt, helpt u andere cliënten. Vrijgekomen afspraken kunnen dan nog voor anderen benut worden. Bij een latere annulering zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

Wij zijn erkend door de verschillende mutualiteiten waardoor u recht kan hebben op een beperkte tussenkomst voor psychotherapie.

Meer informatie vindt u bij uw mutualiteit.