Jan

Jan Rosseel

Orthopedagoog/Psychotherapeut

Biografie

Opleiding:Bachelor Orthopedagogie, Post-Graduaat Integratieve psychotherapie, Jaaropleiding 'Relaxatietechnieken'
Doelgroep:Jongeren vanaf 12 jaar, volwassenen en ouderen
Problematiek:Traumaverwerking, angstproblematiek, stress en burnout, depressieve gevoelens, rouwverwerking, zingevingsvragen, relatieproblemen, psychosomatische klachten

Na 16 jaar in de bedrijfswereld te hebben gewerkt, besliste ik een aantal jaren geleden om de 'business-wereld' te verlaten om met mensen te gaan werken. Een bruuske verandering, een hele ommekeer… waar ik tot op heden nog geen seconde spijt van heb gehad, integendeel. Ondertussen werk ik sinds een aantal jaren als psychotherapeut en startte ik in 2017 als hulpverlener bij de dienst Slachtofferhulp van het CAW Antwerpen, waar ik tot op heden nog steeds actief ben.  Ik heb een holistische visie op de mens. Een moeilijk woord dat eigenlijk simpelweg betekent dat ik de mens zie als zijnde één geheel. Ik vertrek vanuit de gedachte dat alles met alles verbonden is. Zo zijn de psychische, lichamelijke, sociale en emotionele kanten van de mens met elkaar verbonden en beïnvloeden ze elkaar. Verschillende elementen waar we ons dus in kunnen verdiepen en waarmee we rekening mee gaan houden.   Het aangaan van therapeutische gesprekken is volgens mij een positief verhaal. Een verhaal van hoop, wilskracht en geloof in het feit dat het anders kan. 

Maak een afspraak met Jan