Hilde

Hilde Van De Ponseele

Psychotherapeut

Biografie

Opleiding:Na mijn studie sociale agogiek en lerarenopleiding heb ik de 4-jarige opleiding “contextuele therapie” (leren over leven 2005-2009) en “partnerrelatietherapie”(inter-actieacademie 2013-2014) gevolgd. Daarnaast volg ik voortdurend kortdurende opleidingen en workshops allerhande.
Doelgroep:Volwassenen, Koppels
Problematiek:Bij mij kunnen individuele volwassenen en koppels terecht met vragen over echtscheidingsperikelen, zelfbeeld en zelfvertrouwen, opvoeding, zingeving, grenzen bepalen, geaardheid en gender, Identiteitsverschuiving tengevolge van ontslag, pensioen, echtscheiding en verlies, moeilijke  keuzes, sociale vaardigheden...

Ik ben ondertussen al meer dan 30 jaar hulpverlener en beschik over de nodige levenservaring en ben vertrouwd met allerhande problematieken. Ik bied zowel individuele therapie aan als partnerrelatietherapie. 

Ik ben niet zozeer op zoek naar grote oplossingen, wel naar mogelijkheden om zo comfortabel te leren leven met wat zich aandient.

Mijn manier van werken steunt op dialoog. We werken samen, door het verkennen en reflecteren van gedachten en gevoelens in een gesprek waarin rekening wordt gehouden met de context, gezin en persoonlijke geschiedenis.

We zoeken naar puzzelstukken en trachten die (hoe gehavend ook) een plaats te geven. Geschiedenis laat zich niet herschrijven maar we kunnen er veel van leren als we de moed hebben om terug te kijken.

We streven naar een manier van leven waarin je kan omgaan met onvolkomenheden, naar een “goed genoeg” idee, naar authenticiteit.

Helaas biedt ook deze vorm van therapie geen simpele of standaard oplossingen, wel verduidelijking, hypotheses, interpretaties… stof tot nadenken en een aanzet tot actie.

Dit gebeurt in een sfeer van respect, rust, aanvaarding en met een streepje humor en vooral met een uitgesproken geloof in de veerkracht van de unieke mens!

Soms loop je ook helemaal vast in een relatie die teveel onder druk staat (opvoeding ,werk, sociale druk, hoge verwachtingen…). Het gezamenlijk in therapie gaan kan heel verbindend werken, het helpt om “elkaar terug te zien”.

 Ik kies ook bij relatietherapie ervoor om niet te focussen op oorzaken, problemen, schuld… maar wel op wat goed gaat. Het is zinvol om jullie verhaal te schrijven, om (terug) te zien  waar jullie sterk in zijn, wat maakt dat jullie voor elkaar kiezen en waar jullie elkaar kunnen helpen. Ook als het toch tot een relatiebreuk komt is het nuttig om te bekijken hoe jullie leven zo comfortabel mogelijk verder kan.

Erkend lid van de BVRGS en BVP

Maak een afspraak met Hilde