Psychotherapie

Psychotherapie

Psychotherapie heeft als doel psychische klachten te verminderen. Het helpt mensen om te gaan met moeilijke omstandigheden, psychische of sociale problemen. Het geeft ook de kans om jezelf beter te leren kennen en zo beter gewapend in het leven te staan. Een therapieproces hangt niet enkel af van de gebruikte methode of de deskundigheid van de therapeut maar wordt ook beïnvloed door de wederzijdse relatie die ontstaat en de eigen inzet. Psychotherapie biedt geen garantie op een volstrekt gelukkig leven, het geeft wel kansen om met meer bewustzijn en/of kracht de uitdagingen in het leven aan te pakken.

Je kan bij ons o.a terecht met vragen rond : rouw- en verlies, depressie en stress, burn out, trauma, conflictsituaties thuis of op het werk, zingeving, angsten, verslaving, opvoeding en ouderschap, geaardheid en gender, identiteit, echtscheiding, relaties en seksualiteit, wankel zelfvertrouwen, onzekerheid, assertiviteit, eenzaamheid, lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak,...

Terug naar overzicht