Eerstelijns psychologische zorg

Eerstelijns psychologische zorg

Eerstelijnspsychologische zorg is een traject van kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot het behoud of herwinnen van een algemeen psychisch welbevinden.

Wie heeft recht op vergoedde sessies?

Volwassenen vanaf 15 jaar waarbij de focus ligt op kwetsbare groepen, die door financiële en andere drempels geen toegang vinden in het bestaand aanbod.

Een individuele sessie kost 11 euro (verhoogde tegemoetkoming 4 euro), waarbij het eerste gesprek gratis is.

Maximum sessies per jaar : 8

Sandra Nuytkens en Matthias Mortier zijn geconventioneerd voor een beperkt aantal uren

Terug naar overzicht